617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Direkcija za robne rezerve KS

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka prehrambenih proizvoda za snabdijevanje kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021
3-13 Osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2021 5340,74 01.04.2020 5340,74 5340,74 Triglav osiguranje D.D. Sarajevo
3-29 Paletni regali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 7020,00 LB METAL d.o.o.
3-21 Kontrola kvaliteta proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 3000,00 Veterinarski fakultet Sarajevo
3-10 Čišćenje magacinskog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 424,12 424,12 OBRTNIČKA DJELATNOST INVICTUS VL. SUBAŠIĆ EMINA
3-24 Eleborat Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2020 18.11.2020 12753,00 Institut za saobračaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo
3-30 Uništavač papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 669,00 669,00 Mega Techno TD
2-16 Usluga protivprovalne zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 1333,80 1333,80 Unilab DOO Sarajevo
2-32 Usluga servisiranja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 494,91 494,91 SES D.O.O.
2-14 Usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1430,50 1430,50 Triglav osiguranje D.D. Sarajevo
2-3 HTZ oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 836,40 836,40 Intersport BH D.O.O. Sarajevo
2-27 Kancelarijski namještaj II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 1939,70 1939,70 GRADIZ DOO, p.j. VIF SARAJEVO
2-28 Nabavka električnog viljuškara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2020 49994,10 14.08.2020 49994,10 49994,10 Parkelj DOO - Sarajevo
2-27 Ormari za arhiviranje spisa I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 4950,05 4950,05 PRIMAT D.O.O. SARAJEVO
2-2 Nabavka kartonskih kutija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 1300,00 1300,00 Konjic karton d.o.o.
2-26 Nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2943,72 2943,72 Mega Techno TD
2-1 Kancelarijske potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 1755,95 1755,95 SVJETLOSTKOMERC DD - SARAJEVO
2-31 Nabavka maski za lice i zaštitnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2020 459,93 459,93 ECOTIME DOO SARAJEVO
2-30 Nabavka maski za lice za višekratnu upotrebu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2020 257,40 257,40 Kismet doo
2-9 Nabavka screen platna i aluminijskih žaluzina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 2298,02 2298,02 Mikado doo Sarajevo
1-3 Nabavka dizel goriva DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 520,00 520,00 Petrol BH Oil Company d.o.o.
1-2 Kancelarijski materijal DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 362,52 362,52 R&S doo Sarajevo
1-1 Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 400,00 400,00 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
1-5 Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 80,00 80,00 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo
1-6 Usluge osiguranja imovine DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2020 584,43 584,43 Croatia osiguranje dd Mostar
1-19 Usluge protuprovalne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2019 1799,46 1799,46 SWORD SECURITY D.O.O.
2-20 Konsultantsko-pravene usluge DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 6000,00 6000,00 Zajednička advokatska kancelarija Emina Saračević i Adis Gazibegović
2-12 Kolektivno osiguranje zaposlenika DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 924,00 924,00 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
2-15 Tehnički pregled Osiguranje Kombi DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 1101,17 1101,17 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo
2-7 Nabavka dizel goriva za potrebe Direkcije robnih rezervi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 3186,00 3186,00 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
2-18 Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i dostavnog vozila DRR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2020 854,10 854,10 KRISTAL - SARAJEVO
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 DRR Plan nabavki 17.01.2020
1-18 Nabavka metalnih polica-stalaža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 22.11.2019 18.12.2019 1993,00 1993,00 BAU & GARTEN (OBI SARAJEVO)
1-19 Nabavka kristalnog bijelog šećera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2019 10.12.2019 10.12.2019 230,00 230,00 VINOJUG DOO - SARAJEVO
1-17 Nabavka zimskih guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 13.11.2019 27.11.2019 885,20 885,20 MAKBEL-TRADE D.O.O.
1-16 Najam kopir uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 13.08.2019 28.08.2019 468,00 468,00 OD Xerografija
Elaborat za evidentiranje roba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6949,80 MR CONSALTING
5 Dopuna Plana javnih nabavki za Budžetsku 2019. g. Plan nabavki
1-14 Nabavka HTZ opreme - radna odjeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 31.07.2019 31.07.2019 801,68 801,68 RM COMPANY D.O.O. ZENICA
4 Dopuna Plana javnih nabavki za Budžetsku 2019. g. Plan nabavki
3 Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. g. 22.05.2019
2 Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. g. 09.05.2019
Nabavka robe za pakete Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2019 1965,60 1965,60 VINOJUG DOO - SARAJEVO
Usluga pakovanja robe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2019 2361,72 GAGI DOO KISELJAK
Nabavka kartonskih kutija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1180,30 15.05.2019 1180,30 NEMAX DOO VISOKO
Nabavka zaštitnih obloga za dostavno vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 29.03.2019 1836,90 24.04.2019 1836,90 VERANO MOTORS d.o.o
Nabavka elektricnog paletara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.05.2019 24.05.2019 20475,00 Džida d.o.o. Čitluk
Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. g. 09.04.2019
Nabavka usluge registracije, obaveznog i full kasko osiguranja za dostavno vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 02.04.2019 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Nabavka elektricnog paletara DRR 04.02.2019 29.03.2019
Ukupno po stranici 62.679,36 151.798,50 96.617,90