617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Plan nabavki KZBPP za 2021.godinu Plan nabavki 05.03.2021
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja i proširenja računara i Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme KZBPP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 5000,00 1644,44 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke računarske opreme i Ugovor o kupoprodaji personalnog računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1648,04 1648,04 Didakta doo Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 19.10.2020
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI "84 OCS doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.12.2020 38298,36 28.12.2020 38298,36 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i Ugovor o zakupu garažnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.12.2020 28.12.2020 1544,40 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke usluge štampanja obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 187,20 187,20 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 190,06 190,06 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 826,96 826,96 DEFTER-KOMERC doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 996,84 996,84 DEFTER-KOMERC doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 179,20 179,20 Kalea doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke usluge registracije putničkog m/v Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 212,14 212,14 AC Quattro doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke obaveznog osiguranja putničkog m/v Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 313,00 313,00 QuattroAssistance doo Sarajevo
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2020 Ugovaranje i realizacija 03.12.2020 1521,00 779,90 TRIAB doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke ultra dopuna za period juli-decembar 2020,godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2020 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke usluga dubinskog čišćenja tepisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 81,90 81,90 GreenLine doo Sarajevo
Odluka o pokretanju i odluka o izboru javne nabavke usluga čišćenja kancelarijskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 374,40 374,40 GreenLine doo Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke akumulatora za putničko m/v Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 180,00 180,00 Vesprom doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 215,25 215,25 JU "Apoteke Sarajevo"
Ugovor o pružanju usluga krečenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 1363,05 1363,05 Pamuk doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavje jednokratnih zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 105,30 105,30 GROE doo Visoko
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 270,00 270,00 REC doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 406,13 406,13 Exclusive doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 821,34 821,34 Exclusive doo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitne opreme (plexi pregrade i viziri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 439,92 439,92 Best Solution Company doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (juli-decembar 2020) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge servisiranja računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 99,45 99,45 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Odluka o pokretanju javne nabavke usluge kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 200,00 200,00 Delalić Almedina
Odluka o postupku javnih nabavku ultra dopuna za period januar-jun 2020.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kanselarijskog materijala jun 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 984,20 984,20 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Ugovor o zakupu kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi ZOI 84 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2020 38298,36 12766,12 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1131,51 1131,51 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 160,00 13.09.2017 160,00 160,00 Udruženje sudija Republike Srpske
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 210,61 27.12.2017 210,61 210,61 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 999,00 999,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 234,00 18.02.2017 234,00 234,00 Fineks d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija 05.12.2017 117,00 07.12.2017 117,00 117,00 Svjetlostkomerc dd Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 263,99 263,99 Privredna štampa doo
Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 360,30 360,30 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija 30.05.2018 2053,94 2053,94 2053,94 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu ZBPP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2016 900,00 04.05.2017 900,00 308,70 "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 100,04 13.12.2017 100,04 100,04 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa Sudska praksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 40,95 40,95 Papirus doo Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 973,67 973,67 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 160,00 13.06.2017 160,00 160,00 Privredna štampa doo
PLAN NABAVKE ZA 2017 GODINU KZBPP Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 462,15 462,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 42.233,95 104.743,66 34.680,70