617 NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA | Javne nabavke Kantona Sarajevo

NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA

Organizacija: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
07.08.2017
JRN/CPV: 
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
183000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
567-1-1-15-3-7/17
Postupak poništen: 
DA
Datum unosa: 
07.08.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva