Dopuna Plana Javnih nabavki KCUS-a, Odlukom Upravnog Odbora