Reagensi i dijagnostički potrošni materijal za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Diamedic d.o.o. Semikem d.o.o. Biosistemi d.o.o. AB Medic d.o.o. Mikro+Polo d.o.o. Sedžan Ingenering d.o.o. Broma Bel d.o.o. Ena d.o.o. Biomedica d.o.o. Biognost d.o.o. Bosnamedic d.o.o. Unifarm d.o.o. Broma Bel d.o.o. Diamedic d.o.o. Ena d
Datum potpisivanja ugovora: 
26.07.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
1161632,74
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-1-1-88-5-285/17, 893-1-1-88-5-322/17
Datum unosa: 
11.10.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
26.07.2017