617 OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA | Javne nabavke Kantona Sarajevo

OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA

Organizacija: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13.10.2017
JRN/CPV: 
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
182523,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
567-1-1-20-3-11/17
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
GOLD MIGNON d.o.o.
TPDC Sarajevo d.d.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
193886,78
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
GOLD MIGNON d.o.o.
Datum unosa: 
13.10.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva