617 Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3 | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3

Organizacija: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.09.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
16214,97
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
16214,97
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
18.10.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Specifičan način finansiranja.
Ugovor jeste potpisan na iznos od 16.214,97 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 11.350,48 KM, a preostalih 30% što iznosi 4.864,49 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
15.09.2017