617 Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017 | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017

Organizacija: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
14.07.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
2574,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
2574,00
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
18.10.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zaključen Okvirni sporazum na osnovu Odluke o izboru OKI UPRAVITLJ-a za najpovoljnijeg ponuđača sa ponuđenom cijenom sa PDV u iznosu od 5.557,50 KM, s tim da je potpisan i realizovan Ugovor 1 u vrijednosti od 2.574,00 KM, a za ostatak planira se potpisivanje Ugovora 2 do kraja godine i u granicama okvirnog sporazuma, odnosno prihvaćene ponuđene cijene.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
14.07.2017