617 Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2018.g | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2018.g

Organizacija: 
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
24.01.2018
JRN/CPV: 
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
6000,00
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
25.01.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede

Pošto se nakon objave Odluke o pokretanju direktnog sporazuma br. 21-01-49-16 od 24.01.2018.g nije javio potencijalni ponuđač, rok za podnošenje ponuda za usluge navedene u predmetu javne nabavke se produžava do 19.02.2018.g u 16:00h. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju Direktnog sporazuma br. 21-01-49-16-2 od 14.02.2018.g u prilogu.