617 Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo

Organizacija: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.10.2018
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
359-1-2-34-3-39/18
Datum unosa: 
29.10.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ostalo