Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 1- Nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom za servisiranje aparata IABP intraaortalna balon pumpa proizvođača Arrow za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.11.2018
JRN/CPV: 
34913000 Razni rezervni dijelovi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5500,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-1-684-3-415/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MEDI FRAY d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
5499,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MEDI FRAY d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
MEDI-FREY DOO SARAJEVO - 4200022710005
Datum potpisivanja ugovora: 
23.01.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
5499,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-7-1-684/18
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
09.01.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva