Nabavka kolor doppler ultrazvučni aparat sa kardiološkom sondom

Organizacija: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
20.12.2018
JRN/CPV: 
33112340 Uređaji za ehokardiografiju
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
40000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1366-7-1-16-3-5/18
Ugovor potpisan sa: 
Emeding doo Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
08.02.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
46683,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1366-7-1-16/18
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
46683,00
Datum unosa: 
14.01.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva