Nabavka i isporuka rezervnih sastavnih dijelova za medicinsku opremu proizvođača General Electric

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
20.12.2018
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
48000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-1-727-3-439/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
Medical d.o.o. Mostar
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
51653,75
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Medical d.o.o. Mostar
Ugovor potpisan sa: 
MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
Datum potpisivanja ugovora: 
30.01.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
44148,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-7-1-727/18
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
15.01.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva