617 Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo

Organizacija: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
E3 D.O.O. SARAJEVO
Datum potpisivanja ugovora: 
25.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
92313,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
359-1-2-29/18
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
92313,00
Datum unosa: 
25.12.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ostalo
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
01.01.2018