Nabavka ulja za motor-19

Organizacija: 
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
24.12.2018
JRN/CPV: 
9211100
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
47142,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
83-1-1-567-3/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
6
Ostale ponude firmi: 
ORBICO d.o.o. Sarajevo
BIOL d.o.o. Konjic
MINACO d.o.o. Gradačac
VALVOSON d.o.o. Busovača
GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
49921,56
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj
Datum unosa: 
25.04.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture