617 Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini"

Organizacija: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
25.03.2019
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
359-1-1-12-3-7/19
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
25.03.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ostalo
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
01.01.2019