Ugovaranje - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3 - 705/19

Organizacija: 
KJP Sarajevo-šume d.o.o.
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
Ugovor potpisan sa: 
Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
Datum potpisivanja ugovora: 
20.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
42432,97
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
315
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
21.05.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
21.05.2019