Usluge odvoza smeća za 2019. godinu

Organizacija: 
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Ugovor potpisan sa: 
KJKP "Rad" d.o.o., Sarajevo ID 4200316890001
Datum potpisivanja ugovora: 
01.09.1998
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
4422,60
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
1474,20
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
120
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
21.05.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
01.01.2019