Nabavka CT simulatora sa pratećom opremom za potrebe Klinike za onkologiju

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.04.2019
JRN/CPV: 
33100000 Medicinska oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
1000000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-1-312-3-198/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MEDIT d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
1169529,17
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MEDIT d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
MEDIT d.o.o Sarajevo - 4201342080006
Datum potpisivanja ugovora: 
01.10.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
1169529,17
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-1-1-312-5-380/19
Datum unosa: 
23.08.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva