Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KUIP-a KS za 2019.godinu