Nabavka robe - Razna uredska oprema i potrepštine 2018

Organizacija: 
JU Stomatološki fakultet
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum unosa: 
19.09.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
19.09.2019