Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-3

Organizacija: 
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.07.2019
JRN/CPV: 
71314300 Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
67000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
381-1-2-97-3-15/19
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
52/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Ostale ponude firmi: 
ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar
Konzorcij: Nlogic d.o.o. Sarajevo i Proving d.o.o. Sarajevo
CETEOR d.o.o. Sarajevo
ENOVA d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
62177,52
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Konzorcij: Nlogic d.o.o. Sarajevo i Proving d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
20.09.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede