617 OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 138-146 | Javne nabavke Kantona Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 138-146