617 Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak