617 Usluge vještačenja – izrada nalaza i procjena tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“ | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Usluge vještačenja – izrada nalaza i procjena tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“