617 Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:dijagnostički testovi,reagensi i potrošni materijal za VIDAS aparat | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:dijagnostički testovi,reagensi i potrošni materijal za VIDAS aparat

Organizacija: 
JU Veterinarski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
02.12.2019
JRN/CPV: 
33694000 Dijagnostička sredstva
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
30000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
736-1-1-393-3-49/19
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
74/119
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
34312,96
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
TUZLA-FARM d.o.o Rudarska 71, Tuzla
Datum unosa: 
10.12.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade