Nabavka robe-stručne literature za potrebe Kantonalnog suda za 2020.godinu

Organizacija: 
Kantonalni sud u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.01.2020
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
6000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
885-8-1-15/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
1850,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Nip Privredna štampa
Ugovor potpisan sa: 
Nip Privredna štampa
Datum unosa: 
22.01.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo pravde i uprave