617 Nabavka sitnog inventara i suđa | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka sitnog inventara i suđa

Organizacija: 
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
01.06.2020
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
4840,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"ALPEKS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
"ALPEKS" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.06.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
5311,15
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
5311,15
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
08.06.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice