617 Izdaci za utrošenu el.energiju, april 2020. | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Izdaci za utrošenu el.energiju, april 2020.

Organizacija: 
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
65310000 Distribucija električne struje
Ugovor potpisan sa: 
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
Datum potpisivanja ugovora: 
30.04.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
289,77
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Report_511694b0-63ac-4d03-9464-6d52e22dc9c6
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
289,77
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
10.06.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
10.06.2020