J.U. ZZJZKS Ugovor za NABAVKU I ISPORUKU ROBE-Potrošni materijal i reagencije za PCR StepOnePlusTM

Organizacija: 
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
33124130 Dijagnostičke potrepštine
Datum potpisivanja ugovora: 
11.08.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
60926,58
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1075-7-1-75/20
Datum unosa: 
10.09.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva

Ugovor za nabavku i isporuku robe - -Potrošni materijal i reagencije za PCR StepOnePlusTM je sporazumno raskinut između ugovornih strana J.U. Zavod za javno zdravstvo KS i ponuđača Biosistemi d.o.o., te isti nije realizovan.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
10.09.2020