Pružanje usluga DDD za potrebe KCUS-a

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
16.07.2020
JRN/CPV: 
90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
90000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-2-513-3-267/20
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
44/2020
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Desinfecta d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
27963,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Desinfecta d.o.o. Sarajevo
Datum unosa: 
15.09.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva