Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu

Organizacija: 
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš"
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
17.09.2020
JRN/CPV: 
33140000 Medicinski potrošni materijal
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
165000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1125-1-1-179-3-105/20
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
28/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
7
Ostale ponude firmi: 
Ena d.o.o. Sarajevo, Broma Bel d.o.o. Banja Luka, Medimax d.o.o. Banja Luka, Semikem d.o.o. Sarajevo, Tuzla Farm d.o.o. Tuzla, Sedžan Ingenering d.o.o., Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
123684,22
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Ena d.o.o. Sarajevo za LOT 1, LOT 2 i LOT 3, Broma Bel d.o.o. Banja Luka za LOT 4 i LOT 11, Medimax d.o.o. Banja Luka za LOT 12, Sedžan Ingenering d.o.o. za LOT 7, LOT 9 i LOT 10, Sanam Styrka d.o.o. Sarajevoza LOT 5
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
17.09.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva