Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba:Real-Time/Quantitative PCR

Organizacija: 
JU Veterinarski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Ugovor potpisan sa: 
BIOSISTEMI d.o.o. Dajanli Ibrahim bega 16, 71 000 Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.10.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
74880,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
15
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
736-1-1-229-5-72/20
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
74880,00
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
13.10.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
13.10.2020