Ugovaranje - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 57 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.607 m3 - 2408/20

Organizacija: 
KJP Sarajevo-šume d.o.o.
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
Ugovor potpisan sa: 
Ajnur - drvo d.o.o Kreševo
Datum potpisivanja ugovora: 
12.10.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
143535,60
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
80
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
14.10.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
14.10.2020