Odlluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija sanitarnih čvorova

Organizacija: 
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
45214200 Građevinski radovi na školskim zgradama
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
15.10.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
14.10.2020