617 Štampanje knjiga Održivo upravljanje zemljištem-pristupi i prakse u Bosni i Hercegovini | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Štampanje knjiga Održivo upravljanje zemljištem-pristupi i prakse u Bosni i Hercegovini

Organizacija: 
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.09.2020
JRN/CPV: 
79810000 Usluge štampanja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
2600,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1365-7-2-98-3-9/20 od 10.09.2020. godine
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
VIP DESIGN d.o.o Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
2948,40
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
Datum unosa: 
21.10.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade