617 Usluga validacije Agilent GC 7890 sa MS detektorom | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Usluga validacije Agilent GC 7890 sa MS detektorom

Organizacija: 
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
26.08.2020
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5900,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
755-7-2-86-3-35/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
5791,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Alphachrom d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
10.11.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva