Pretraga

Ukupno 74
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na štampano izdanje dnevnog lista „Dnevni avaz“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 362,00 362,00 „Avaz-roto press“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 509,54 509,54 509,54 Avaz-roto press d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja dva službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 27,00 09.07.2019 27,00 TRIAB d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge zdravstveno sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 27,00 11.07.2019 27,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo KS
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 4999,00 01.07.2019 4999,00 4999,00 T.R. "Gold" Ilidža
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1661,37 22.05.2019 1661,37 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge pregleda električnih PP i gasnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1747,98 23.05.2019 1747,98 Tehnosigurnost d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge osiguranja radnika i kasko osiguranja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 3268,00 06.05.2019 3268,00 Triglav osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obaveznog osiguranja tri službena automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1642,00 16.04.2019 1642,00 Sarajevo osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne registracije tri službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 742,95 16.04.2019 742,95 Osing osiguranje inzinjering
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja jednog službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 52,65 02.04.2019 52,65 Bunjo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 257,40 257,40 257,40 Japet d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu. Plan nabavki 27.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu. Plan nabavki 28.12.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja kočnica službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 447,17 447,17 447,17 TRIAB d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za rad sa korisnicima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1406,46 31.12.2018 1406,46 1406,46 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 4532,70 25.12.2018 4532,70 4532,70 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za kuhare i spremačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1149,00 25.12.2018 1149,00 1149,00 Tekstil-plus o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne garniture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 929,00 929,00 929,00 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2128,90 31.12.2018 2128,90 2128,90 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2097,00 26.12.2018 2097,00 2097,00 Unior tehna d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1450,00 31.12.2018 1450,00 1450,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 45,00 45,00 45,00 Motorex d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 13831,35 31.12.2018 13831,45 TPDC „Sarajevo“ d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6913,46 18.12.2018 6913,46 6913,46 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme za rekreaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 5720,81 24.12.2018 5720,81 5720,81 Prowellness BH d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7000,00 14.12.2018 7000,00 7000,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 992,16 992,16 992,16 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1498,24 18.12.2018 1498,24 1498,24 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 702,00 12.12.2018 702,00 Eko-Tim d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 2985,37 20.11.2018 2985,37 2377,26 Pro Team d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 546,13 546,13 546,13 Apoteka Lamela Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka ručki za prozore sa bravama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 463,32 463,32 463,32 Feal d.o.o. Široki Brijeg
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 518,31 518,31 518,31 Oslobođenje servisi d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 140,40 140,40 140,40 Euro lifting d.o.o. Srebrenik
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja na Velikom završnom savjetovanju za 2018. godinu iz oblasti radnog zakonodavstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 340,00 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja na Seminaru razmjene iskustva o metodama rada sa djecom, mladima i porodicama, ideja o razvoju potencijalnih zajedničkih projekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 400,00 400,00 400,00 Asocijacija socijalnih radnika KS
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka pogonskog dizel i benzin goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 4912,27 06.11.2018 4912,27 El Tarik Oil Benzinske Stanice d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 858,00 858,00 858,00 Avanti d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga štampanja naljepnica za inventurne brojeve Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 400,00 400,00 400,00 Pismolik d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 6491,05 04.10.2018 6491,05 6491,05 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 277,96 277,96 277,96 Picasso d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga izrade tri pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 102,65 102,65 102,65 Des d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 549,90 549,90 549,90 Japet d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisa automobila. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 500,28 500,28 500,28 „AC QUATTRO“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pregleda i servisiranja sistema vatrodojave i detekcije gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 138,06 138,06 138,06 Pro Team d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje presvlaka za volan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 200,00 200,00 200,00 Kosovac Design o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autopresvlaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 620,10 620,10 620,10 Autotex o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1026,00 18.06.2018 1026,00 J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga registracije automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1194,29 20.04.2018 1194,29 Agencija H2
Ukupno po stranici 88.804,23 88.804,33 56.999,26