Pretraga

Ukupno 181
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga servisiranja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 432,90 432,90 432,90 OD Metan-servis
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - bravice za vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 33,00 33,00 33,00 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 9,80 9,80 9,80 Apoteka Lamela
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka napojne jedinice za desktop računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 46,80 46,80 46,80 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 10,05 10,05 10,05 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1,60 1,60 1,60 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka digitalnog diktafona sa USB konektorom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 130,00 130,00 130,00 PC Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka jedne bravice za ormar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 5,50 5,50 5,50 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka nosača za televizor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 69,95 69,95 69,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka prskalice sa pumpicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 54,95 54,95 54,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 4,80 4,80 4,80 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge pregleda elektricnih, pp i gasnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 631,80 25.06.2020 631,80 345,15 Maher d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge sanitarnog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 20,00 25.06.2020 20,00 420,00 Poliklinika Mimo Medical
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 27,60 27,60 27,60 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 16,00 16,00 16,00 Univerzitetski klinički centar Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka zaštitnih folija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 9,50 9,50 9,50 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 13,35 13,35 13,35 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 16,00 16,00 16,00 Univerzitetski klinički centar Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka povratnih karata za Sarajevsku zičaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 54,00 54,00 54,00 JP Sarajevo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 50,00 50,00 50,00 JU Zavod zdravstvene zaštite MUP-a Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge servisiranja tri printer-fax-skener aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 337,08 337,08 337,08 Racional d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 21,45 21,45 21,45 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 7,10 7,10 7,10 Inter Tehna d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku vrata veseraja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 31,40 31,40 31,40 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - cilindra za bravu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2020 19,20 19,20 19,20 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO POSLOVNI CENTAR VELEŠIĆI
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - štampanja naljepnica za dva automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2020 28,08 28,08 28,08 AGENCIJA PERFECTA
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja jednog službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 398,78 398,78 398,78 BUNJO D.O.O. SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka neophodnih matica i šarafa u svrhu postavljanja mobilnog koša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2020 3,24 3,24 3,24 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO POSLOVNI CENTAR VELEŠIĆI
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - prehrambenih artikala - LOT 3 Drugi prehrambeni artikli i napici Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.02.2020 374,81 30.03.2020 15093,00 1993,05 TPDC Sarajevo d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - prehrambenih artikala - LOT 2 Hljeb i drugi proizvodi od hljeba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.02.2020 9,82 30.03.2020 2808,00 TPDC Sarajevo d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - prehrambenih artikala - LOT 1 Svježe meso i proizvodi od mesa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.02.2020 78,68 30.03.2020 4095,00 527,40 TPDC Sarajevo d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge kompletne registracije dva službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 953,21 02.04.2020 953,21 953,21 OSING - OSIGURANJE INŽENJERING DOO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge kasko i obaveznog osiguranja za dva službena automobila i kolektivnog osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 5052,20 02.04.2020 5052,20 3582,20 SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 5132,09 24.02.2020 5132,09 5132,09 Elekting d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga održavanje alarmnog sistema i videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 366,21 366,21 366,21 SWORD SECURITY D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka otopine iz blagajne Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 14,75 14,75 14,75 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka medicinskih rukavica i maski Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 662,70 662,70 662,70 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka toplomjera Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 102,35 102,35 102,35 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka termometra iz blagajne Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 84,00 84,00 84,00 PZU - APOTEKA "AL-HANA"
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dezinfekcionog sredstva iz blagajne. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 99,00 99,00 99,00 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dezinfekcionog sredstva iz blagajne Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 99,00 99,00 99,00 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dezinfekcionog sredstva Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 406,50 406,50 406,50 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka medicinskih maski, rukavica i kaljača Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2020 274,50 274,50 274,50 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijala potrebnog za održavanje higijene dvorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 3,50 3,50 3,50 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO POSLOVNI CENTAR VELEŠIĆI
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge priključka i pretplate na internet konekciju, fiksni telefon i ip televiziju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 2976,25 16.03.2020 2976,25 BH Telecom d.d. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka medicinskog materijala u cilju prevencije širenja pandemije, iz blagajne (dezinfekcija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 65,10 65,10 65,10 PZU "MGM APOTEKE" KAKANJ
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka medicinskog materijala u cilju prevencije širenja pandemije, iz blagajne (maske) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 18,00 18,00 18,00 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka dokumenta iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 9,00 9,00 9,00 KJKP Gras d.o.o. i Zoom d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka pogonskog goriva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 3000,00 26.02.2020 3000,00 El Tarik Oil Benzinske Stanice d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka novog putničkog kombi vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2019 42659,37 17.12.2019 42659,37 42659,37 GUMA M D.O.O.
Ukupno po stranici 64.924,97 86.457,66 59.649,21