617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 223
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga održavanje alarmnog sistema i videonadzora. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 251,55 251,55 251,55 SWORD SECURITY D.O.O
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka robe - mašina za suho veslanje sa zračnim otporom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 2154,75 29.12.2020 2154,75 2154,75 Prosport d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka radnookupacionog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 403,50 403,50 403,50 Tugra d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 797,45 30.12.2020 797,45 797,45 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka laptopa za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6250,00 30.12.2020 6250,00 6250,00 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dva ručna detektora metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 678,60 678,60 678,60 SWORD SECURITY D.O.O
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrata za kupatilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 270,00 270,00 270,00 Yavuz d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka sportskih rekvizita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 95,20 95,20 95,20 Intersport BH d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - dva profesionalna usisivača za mokro-suho usisavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 1200,00 30.12.2020 1200,00 1200,00 Kamer Commerce d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka aparata za mljevenje mesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 288,75 288,75 288,75 Gorenje Commerce d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge štampanja promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 614,25 614,25 614,25 Franex Trade d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka psiholoških testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 393,12 393,12 393,12 Centar za primenjenu psihologiju d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje sanitarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 19,00 19,00 19,00 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka školskih i stručnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1,00 330,42 330,42 SVJETLOSTKOMERC D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka samoljepljivih folija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 9,90 9,90 9,90 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - kancelarijskog i radnookupacionog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 3229,20 22.12.2020 3229,20 3229,20 Almera d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka na unaprijeđenju izgleda kupatila i okolnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 538,20 31.12.2020 538,20 538,20 Hidromontaža d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 819,05 819,05 819,05 Racional d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - oprema za vešeraj i kuhinju LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 16263,00 24.12.2020 16263,00 16263,00 To-profi d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za rad sa korisnicima i kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 6524,07 21.12.2020 6524,07 6524,07 ALL 4 OFFICE D.O.O
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje službenih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 189,80 189,80 189,80 Avanti d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - profesionalnog zamrzivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 3393,00 01.12.2020 3393,00 3393,00 To-profi d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka kompjuterskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 508,00 508,00 508,00 Uni-expert d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge mikrobiološke analize namirnica i radnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 38,70 22.12.2020 38,70 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge montaže, balansiranja i čuvanja automobilskih guma. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 40,00 40,00 40,00 Bunjo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge montaže, balansiranja i čuvanja automobilskih guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 50,01 50,01 50,01 Makbel trade d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka rezne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 6,20 6,20 6,20 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ugradne elektroinstalacija za profesionalne veš mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 648,18 648,18 648,18 Elekting d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge kopiranja ključeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 27,00 27,00 27,00 Key Servis d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge sanacije ulazne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 245,70 245,70 245,70 Spržo company d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge izrade idejnog projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1099,80 06.11.2020 1099,80 1099,80 I.d.e.a. d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge web hostinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 97,00 97,00 97,00 Globalhost d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 35,10 22.10.2020 35,10 O.R. General Electrik
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrtnog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 65,95 65,95 65,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrtnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 93,50 95,30 93,50 KJKP Park d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 110,10 110,10 110,10 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka blok obrazaca naloga 1450 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 5,85 5,85 5,85 SVJETLOSTKOMERC D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka računarske i kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 1800,98 19.10.2020 1800,98 1800,98 Racional d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vodokotlića i potrebnog sanitarnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 57,65 57,65 57,65 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka obruča za koš za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 41,95 41,95 41,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 155,75 16.09.2020 1755,00 1755,00 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka OH asocijativnih karti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 215,14 215,14 215,14 Artresor naklada d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga servisiranja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 432,90 432,90 432,90 OD Metan-servis
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - bravice za vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 33,00 33,00 33,00 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 9,80 9,80 9,80 Apoteka Lamela
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka napojne jedinice za desktop računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 46,80 46,80 46,80 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 10,05 10,05 10,05 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1,60 1,60 1,60 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka digitalnog diktafona sa USB konektorom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 130,00 130,00 130,00 PC Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka jedne bravice za ormar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 5,50 5,50 5,50 Penny Plus d.o.o.
Ukupno po stranici 50.395,60 52.326,07 52.250,47