Pretraga

Ukupno 92
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala iz blagajne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 5,40 5,40 5,40 "BINGO" d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 18,24 18,24 18,24 PZU APOTEKA "AL - HANA"
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 14,10 14,10 14,10 PZU APOTEKA "AL - HANA"
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala i namirnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6,75 6,75 6,75 "BINGO" d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda iz blagajne. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 15,00 15,00 15,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 4,10 4,10 4,10 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 16,50 16,50 16,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka uredskog telefona iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 78,00 78,00 78,00 PC PLUS D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 54,00 54,00 54,00 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 17,55 17,55 17,55 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 9,80 9,80 9,80 Apoteka Verdant d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 14,50 14,50 14,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka zamjenskih bravica za ormare i vrata iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 32,50 32,50 32,50 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka digitalnog diktafona iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 95,00 95,00 95,00 Kamer Commerce d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2019 12,50 12,50 12,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 3807,65 11.09.2019 3807,65 TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga održavanja bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 40,95 06.09.2019 40,95 Per Aspera d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 11,65 11,65 11,65 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na štampano izdanje dnevnog lista „Dnevni avaz“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 362,00 362,00 „Avaz-roto press“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 509,54 509,54 509,54 Avaz-roto press d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja dva službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 27,00 09.07.2019 27,00 TRIAB d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge zdravstveno sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 27,00 11.07.2019 27,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo KS
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 4999,00 01.07.2019 4999,00 4999,00 T.R. "Gold" Ilidža
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1661,37 22.05.2019 1661,37 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge pregleda električnih PP i gasnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1747,98 23.05.2019 1747,98 Tehnosigurnost d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge osiguranja radnika i kasko osiguranja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 3268,00 06.05.2019 3268,00 Triglav osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obaveznog osiguranja tri službena automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1642,00 16.04.2019 1642,00 Sarajevo osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne registracije tri službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 742,95 16.04.2019 742,95 Osing osiguranje inzinjering
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja jednog službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 52,65 02.04.2019 52,65 Bunjo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 257,40 257,40 257,40 Japet d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu. Plan nabavki 27.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu. Plan nabavki 28.12.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja kočnica službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 447,17 447,17 447,17 TRIAB d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za rad sa korisnicima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1406,46 31.12.2018 1406,46 1406,46 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 4532,70 25.12.2018 4532,70 4532,70 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za kuhare i spremačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1149,00 25.12.2018 1149,00 1149,00 Tekstil-plus o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne garniture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 929,00 929,00 929,00 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2128,90 31.12.2018 2128,90 2128,90 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2097,00 26.12.2018 2097,00 2097,00 Unior tehna d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1450,00 31.12.2018 1450,00 1450,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 45,00 45,00 45,00 Motorex d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 13831,35 31.12.2018 13831,45 TPDC „Sarajevo“ d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6913,46 18.12.2018 6913,46 6913,46 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme za rekreaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 5720,81 24.12.2018 5720,81 5720,81 Prowellness BH d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7000,00 14.12.2018 7000,00 7000,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 992,16 992,16 992,16 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1498,24 18.12.2018 1498,24 1498,24 ALL 4 OFFICE d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 702,00 12.12.2018 702,00 Eko-Tim d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 2985,37 20.11.2018 2985,37 2377,26 Pro Team d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 546,13 546,13 546,13 Apoteka Lamela Sarajevo
Ukupno po stranici 73.925,83 73.925,93 45.404,82