Pretraga

Ukupno 36
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 858,00 858,00 858,00 Avanti d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga štampanja naljepnica za inventurne brojeve Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 400,00 400,00 400,00 Pismolik d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 6491,05 04.10.2018 6491,05 6491,05 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 277,96 277,96 277,96 Picasso d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga izrade tri pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 102,65 102,65 102,65 Des d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 549,90 549,90 549,90 Japet d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisa automobila. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 500,28 500,28 500,28 „AC QUATTRO“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pregleda i servisiranja sistema vatrodojave i detekcije gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 138,06 138,06 138,06 Pro Team d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje presvlaka za volan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 200,00 200,00 200,00 Kosovac Design o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autopresvlaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 620,10 620,10 620,10 Autotex o.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1026,00 18.06.2018 1026,00 J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga registracije automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1194,29 20.04.2018 1194,29 Agencija H2
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisa automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 331,25 331,25 331,25 „Bunjo“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga osiguranja zaposlenika i automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5237,23 20.04.2018 5237,23 „Croatia osiguranje“ d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na javna sredstva informisanja. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2018 361,00 361,00 „Avaz-roto press“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Servisiranje službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 725,15 725,15 725,15 „AC QUATTRO“ d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu Plan nabavki 29.01.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka auto guma za potrebe KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 851,69 851,69 851,69 Guma M d.o.o. - Podružnica Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka profesionalnog materijala za održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 2616,24 23.10.2017 2616,24 2616,24 BM LOGISTIC d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za projekat „Dječije nedjelje“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 573,30 573,30 573,30 Tugra d.o.o Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autoalarma u jedan službeni automobil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 411,00 411,00 411,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1401,98 13.09.2017 1401,98 1401,98 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Održavanje softvera. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 257,40 257,40 257,40 JAPET D.O.O. SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Pravne usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 4400,00 18.08.2017 4400,00 ADVOKAT GALIBA HRVAČIĆ-KARAČIĆ
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 661,32 661,32 661,32 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga zdravstvenog sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1092,00 07.06.2017 1092,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autoalarma u dva službena automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 1049,00 22.05.2017 1049,00 KOMEL DOO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na internetsko izdanje Službenog glasnika BiH, Službenog glasnika – Međunarodni ugovori, Službenog glasnika BiH – Oglasnik javne nabavke, Službenih novina Federacije BiH, Službenih novina Kantona Sarajevo za 2017. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 258,62 258,62 258,62 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga registracije automobila 2017-2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 720,16 720,16 AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga osiguranja zaposlenika i automobila 2017-2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 5965,00 5965,00 Triglav Osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 657,36 657,36 657,36 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga stručnog usavršavanja i smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 560,00 560,00 560,00 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisa kočnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 405,61 405,61 405,61 AC QUATTRO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga pretplate na javna sredstva informisanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 362,00 362,00 Avaz-roto press
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2017. godinu Plan nabavki 31.08.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00