617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 86
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Kancelarijski materijal 77 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Računarska oprena z aizvodjenje nastave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Objavljivanje oglasa/konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sanacija i deratizacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Računarska oprema za pokretanje multimedija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Dimnjačarske usluge 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Održavanje softvera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Mašine za kopiranje i štampanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Štamparske usluge za NTS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Promotivni materijal za NTS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ketering NTS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Hotelski smještaj za simpozij NTS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Materijal za prvu pomoć 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ski karte 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ski karte 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Školska učila 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Internet i statička IP adresa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Servis i održavanje lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Osiguranje lica i imovine fakulteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Registracija službenog vozila i prikolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Servis i održavanje službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sistematski pregled radnika 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sistematski pregled radnika 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Objavljivanje oglasa 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Prepravka amfiteatra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Svježavajuća pića za potrebe fakulteta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Tehnička zaštita Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printere 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Mašine uredjaji i alati Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja PP Aparati Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Kotlovnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Higijenski materijal 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Štampanje-homosporticus Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Izrada web stranice-homosporticus Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Promotivni film 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Usluge reprezentacije - organizacija iftara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Računarska oprema 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2019
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Održavanje zgrade FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 3053,85 PENNY plus d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2018 3053,85
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ljekarski pregled FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 4377,60 Javna ustanova Kantona Sarajevo zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ljekarski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2018 4377,60
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Dizelsko gorivo FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2640,00 HIFA PETROL d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Dizel gorivo FS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Iftar FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2018 1100,00 Hotel HILLS Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Iftar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Osiguranje imovine i lica Fakulteta FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 4198,91 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Osiguranje imovine i lica Fakulteta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printere FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 2437,75
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printeree Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2018 2437,75
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 4679,88 BRACOM D.O.O.
Ukupno po stranici 9.869,20 22.487,99 0,00