617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 681
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci - Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 4599,27 4599,27 PING d.o.o., Jukićeva 36, 71000 Sarajevo, ID: 4200070010007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Dogradnja na sistemu za pružanje usluga krajnjim korisnicima i ovlaštenim registrarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 5925,00 5925,00 Infesus d.o.o. ul: Nahorevska 137, 71000 Sarajevo ID: 4202097120001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Nadogradnja i konsolidacija hosting platforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 6907,68 6907,68 Integracija ITC solucija d.o.o. (Solint d.o.o.), Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, ID: 4202538940000
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU 2021. GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 23.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE POSLUŽIVANJA TOPLIH NAPITAKA U TOKU 2021. GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 23.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Klizna vrata između velikih sala u objektu CIS-a sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2021 10471,50 10471,50 HDI d.o.o. Sarajevo, Gora bb, 71321 Semizovac ID: 4201229940007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska oprema (projekat HARISA) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 45155,00 45155,00 Analitika d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo, ID: 4200561260005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluga održavanja ulične rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2021 5253,30 5253,30 SES d.o.o. Sarajevo, Trg ZAVNOBIH-a br.25, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (projekat HARISA) Pokretanje i tok postupka 22.02.2021 20965,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 17. 02. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2021 29203,20
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda - PRAVNE USLUGE za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - UPS uređaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Kancelarijski namještaj (FMON) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 5099,91 . R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb 71320 Vogošća; ID:4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 10. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 14679,00 14679,00 DIJAL „M“ d.o.o. Zagrebačka 24/PR, 71000 Sarajevo ID: 4200364940002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA - LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 10. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 6665,00 6665,00 DIJAL-"M" Zagrebačka 24/PR, 71000 Sarajevo ID: 4200364940002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 05. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2021 48062,00 48062,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo Bosanski put bb, 71380 Ilijaš ID: 4200918780002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Manje alatne mašine, potrošni materijal i sitni alati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 2465,02 2465,02 Kimeel d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 182, 71000 Sarajevo ID: 4201509550000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - DRON (Projekat HURBE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2021 2857,60 2857,60 Macline d.o.o. ul: Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo ID: 4200369400006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: SOFTVER ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA-05. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2021 20475,00 20475,00 NEXIS d. o. o. Sarajevo Mehe Smailagića 76, 71000 Sarajevo ID: 4202629310009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - AUDIOVIZUELNA OPREMA (Projekat HURBE - LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 4500,00 4500,00 Imtec d.o.o. Sarajevo, Bosanski put bb, 71380 Ilijaš, ID: 4200918780002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema (projekat HARISA) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2021 45155,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Ugovor o javnoj nabavci usluge: ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFRASTRUKTURE - 03. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.02.2021 14040,00 14040,00 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE - Erasmus + Projekat ESTA - 04. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2021 2100,00 2100,00 KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo Ćorovićeva 1A, 71123 Istočno Sarajevo ID: 4403208220006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: KOMPJUTERSKA OPREMA ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA-SISTEMSKA INFRASTRUKTURA-03. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.02.2021 187003,44 187003,44 VERSO d. o. o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Protokolarni pokloni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2021 4095,00 DEXY CO KIDS d.o.o. Patriotske lige 66, 74260 Tešanj; ID:4219023900005
JU Univerzitet u Sarajevu PRIVREMENI PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU Plan nabavki 01.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku robe: MREŽNA OPREMA ZA INSTALACIJU NA FAKULTETIMA - 02. 02. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2021 58149,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 02. 02. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2021 29245,32
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Klizna vrata između velikih sala u objektu CIS-a sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka 03.02.2021 10471,50
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Mrežna i telekomunikacijska oprema za uspostavljanje lokalne računarske mreže - LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA - pilot projekat Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2021 72000,00 72000,00 DISTI d.o.o., ul. Safeta Zajke 2, 71000 Sarajevo; ID:4200077450002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Platforma za skladištenje podataka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2021 46800,00 46800,00 VERSO d.o.o. Sarajevo, ul. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku Usluge održavanja sistemske infrastrukture - 28. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2021 14040,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Usluge podrške za mrežne uređaje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2021 17538,30 VERSO d.o.o. Sarajevo, ul. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema - projekat HURBE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Printeri (LOT 3) projekat HURBE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Kompjuterska oprema (LOT 2) projekat HURBE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora- Platforma za skladištenje podataka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2021 46800,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli Ugovora u postupku javne nabavke robe - Audiovizuelna oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2021 4500,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Usluge podrške za mrežne uređaje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2021 17538,30
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Usluge održavanja, popravke i nadogradnje na sistemu za podršku rada.ba domena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2021 5840,00 Infesus d.o.o. ul: Nahorevska 137, 71000 Sarajevo ID: 4202097120001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Benzin, dizelsko gorivo, maziva, goriva za agregat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2021 3894,24 "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj, ul:Bukva 10, 74260 Tešanj, ID: 4218015340002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluga montaže mrežne infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 1016,73 869,00 Pronet d.o.o., ul: Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: SOFTVER ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA-20. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2021 20475,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 48062,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 6665,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 14679,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.01.2021 2100,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Mrežna i telekomunikacijska oprema za uspostavljanje lokalne računarske mreže - LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA, pilot projekat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021 72000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci hotelskih usluga (Konjic)-Projekat IPBES-2020. godina Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora GARDEN CITY HOTEL KONJIC Trbića Polje do broja 158, 88400 Konjic ID: 4227828860002
Ukupno po stranici 440.048,32 537.442,99 500.827,81