617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica UNSA prema UTIC-u-19. 07. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.07.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: LOT 1. OPREMA ZA SPEKTROFOTOMETRIJSKU ANALIZU (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-13. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 9000,00 9000,00 „MIKRO+POLO“ d. o. o. Pijačna 14K, 71000 Sarajevo ID: 4201572320006
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe: LOT2. AGREGAT (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-19. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 17880,00 17880,00 „MICOM BH“ d. o. o. Sarajevo Bačići 58, 71000 Sarajevo ID: 4201551590003
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe: LOT1. MREŽE I UZORKIVAČI DNA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-16. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2021 8389,00 8389,00 D. o. o. „EURO LAB“ Bijeljina Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina ID: 4400375860000
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: OPREMA ZA RAD NA VODI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-16. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2021 6758,40 6758,40 D. o. o. „EURO LAB“ Bijeljina Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina ID: 4400375860000
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: HEMIKALIJE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-13. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 13353,50 13353,50 „MIKRO+POLO“ d. o. o. Pijačna 14K, 71000 Sarajevo ID: 4201572320006
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU-12. 04. 2021. GODINE Plan nabavki 12.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke Usluga štampanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL-29. 03. 2021. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 6887,79 6887,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača: LOT 2. MULTIMETRI I BPK (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 32400,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču: LOT 1. POTROŠNI MATERIJAL I PIPETE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2021 14413,76
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema (projekat HARISA) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2021 20965,00 20965,00 ELUR d.o.o. Kiseljak, Žrtava domovinskog rata 2, 71250 Kiseljak ID: 4236110950005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 2 - Digitalni TV aparati (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 1140,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema: LOT 1 - Kompjuterske konfiguracije (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 13980,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - GEODETSKI INSTRUMENTI (GEOBIZ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2021 43220,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: INTERKONEKCIJA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU PREMA UNIVERZITETSKOM TELE-INFORMATIČKOM CENTRU-31. 03. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 33520,50
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača: LOT 1. OPREMA ZA SPEKTROFOTOMETRIJSKU ANALIZU (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 9000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o nabavci robe: LOT2. AGREGAT (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 17880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o nabavci robe: LOT1. MREŽE I UZORKIVAČI DNA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 8389,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o javnoj nabavci robe: OPREMA ZA RAD NA VODI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021 6758,40
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o javnoj nabavci robe: HEMIKALIJE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021 13353,50
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKA OPREMA-LOT 4. LABORATORIJSKI APARATI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKA OPREMA-LOT 3. MIKROSKOPI I LUPE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: KOMPJUTERSKA OPREMA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE-LOT 2. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-31. 03. 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 2 (Printeri projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 5520,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 1 (Kompjuterske konfiguracije- projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 40880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema (Projekat HURBE) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2021 63191,00
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU Plan nabavki 18.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: MREŽNA OPREMA ZA INSTALACIJU NA FAKULTETIMA - 05. 03. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2021 58149,00 58149,00 TeleNet d. o. o. Gradačačka 114, 71000 Sarajevo ID broj: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Ugovor o javnoj nabavci usluge: ODRŽAVANJE MREŽNE INFRASTRUKTURE - 02. 03. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2021 29203,20 29203,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova - Izvođenje radova na izmještanju toplovoda i izgradnja novog toplovoda od kotlovnice do ETF-a i FSK-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2021 237408,50 DINALSA d.o.o. Sarajevo, Huseina Đoze 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Vodo i elektro materijal, sitni alat Ugovaranje i realizacija 25.02.2021 4094,83 4094,83 Kimeel d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 182, 71000 Sarajevo ID: 4201509550000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci - Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 4599,27 4599,27 PING d.o.o., Jukićeva 36, 71000 Sarajevo, ID: 4200070010007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Dogradnja na sistemu za pružanje usluga krajnjim korisnicima i ovlaštenim registrarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 5925,00 5925,00 Infesus d.o.o. ul: Nahorevska 137, 71000 Sarajevo ID: 4202097120001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Nadogradnja i konsolidacija hosting platforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 6907,68 6907,68 Integracija ITC solucija d.o.o. (Solint d.o.o.), Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, ID: 4202538940000
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU 2021. GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 23.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE POSLUŽIVANJA TOPLIH NAPITAKA U TOKU 2021. GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 23.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Klizna vrata između velikih sala u objektu CIS-a sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2021 10471,50 10471,50 HDI d.o.o. Sarajevo, Gora bb, 71321 Semizovac ID: 4201229940007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska oprema (projekat HARISA) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 45155,00 45155,00 Analitika d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo, ID: 4200561260005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluga održavanja ulične rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2021 5253,30 5253,30 SES d.o.o. Sarajevo, Trg ZAVNOBIH-a br.25, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (projekat HARISA) Pokretanje i tok postupka 22.02.2021 20965,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 17. 02. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2021 29203,20
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda - PRAVNE USLUGE za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - UPS uređaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Kancelarijski namještaj (FMON) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 5099,91 5099,91 . R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb 71320 Vogošća; ID:4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 10. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 14679,00 14679,00 DIJAL „M“ d.o.o. Zagrebačka 24/PR, 71000 Sarajevo ID: 4200364940002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA - LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 10. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 6665,00 6665,00 DIJAL-"M" Zagrebačka 24/PR, 71000 Sarajevo ID: 4200364940002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 05. 02. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2021 48062,00 48062,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo Bosanski put bb, 71380 Ilijaš ID: 4200918780002
Ukupno po stranici 353.814,36 564.906,88 327.498,38