617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 169
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.07.2020 99294,82 LALA I LAČO Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.06.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019. godinu - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija 24.12.2020 9360,00 9360,00 Grand Thornton d.o.o. Banja Luka
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo OUTDOOR (VANJSKO) OGLAŠAVANJE - LCD DISPLAY 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.07.2020 23397,33 2339,74 Europlakat BH d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo OUTDOOR (VANJSKO) OGLAŠAVANJE - LCD DISPLAY 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.07.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lož ulje za kotlovnice 2020 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2020 14751,31 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lož ulje za kotlovnice 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nadogradnja parking sistema 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2020 17548,83 ProcessControl d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nadogradnja parking sistema 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.10.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2020 34456,50 9752,54 Oxygen d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.01.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2020 14543,00 1958,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13221,00 2095,77 Penny plus d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2020. godinu Plan nabavki 15.01.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 80134,70 Penny plus d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica 2019 - dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2019 52646,64 PROCESSCONTROL D.O.O. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.10.2019 5148,00 5148,00 Penny plus d.o.o. Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 17550,00 Hifa Petrol d.o.o. Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 46800,00 Forma Nuova d.o.o. Tuzla
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2019 40950,00 40950,00 BMS Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2019 56145,50 56145,50 Kamer Commerce d.o.o.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Oprema za klizanje - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 34901,46 34901,46 Arctic d.o.o. Rijeka, Republika Hrvatska
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Oprema za klizanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenih kućica - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2019 30420,00 30420,00 Kapetanović d.o.o. Vareš
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenih kućica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2019 - Dopunjeni - Novembar2019 Plan nabavki 02.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za program „Zimska čarolija na Skenderiji“ - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.07.2019 102284,06 102284,06 Blow Up Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za program „Zimska čarolija na Skenderiji“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2019 23397,33 EuroplakatBH d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 11448,22 R&S d.o.o. Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.05.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2019 66388,14 66388,14 Institut za građevinarstvo IG, Banja Luka
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu - dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2019 9360,00 9360,00 Marfi d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2019 104481,00 104481,00 AUDIO VIDEO CONSULTING D.O.O, 4200025900000
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 99351,72 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA, 4400304760004, Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
Ukupno po stranici 0,00 1.007.979,56 475.584,61