617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 165
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mreža za LOT 2 - Laboratorijska mrežna oprema - ponovni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020 1380,60
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mreža za LOT 1 - Infrastrukturna mrežna računarska oprema - ponovni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 1 - Kamera za percepciju dubine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020 1515,95
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge sistematskog ljekraskog i sanitarnog pregleda radnika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 08.06.2021 9450,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka namještaja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 3276,00 VALTER-ELEKTRO D.O.O.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektronskih potrepština - računarska vizija i RFID za LOT 2 - Integrirana elektronska kola Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 6986,07
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektronskih potrepština - računarska vizija i RFID za LOT 1 - Mikrovalna radijska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 6893,64
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 3 - FPGA razvojni kit Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka špediterskih usluga za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka cvjetnih aranžmana za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga savjetovanja na području poslovanja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 5850,00 A3 biro d.o.o.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA II Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 11.11.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 2 - Kamera za percepciju dubine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Servera za LOT 2 - Laboratorijska serverska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2020 5849,95
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Servera za LOT 1 - Infrastrukturna serverska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2020 19773,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Mreža za LOT 3 - Mrežna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2020 1170,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Mreža za LOT 2 - Laboratorijska mrežna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Mreža za LOT 1 - Infrastrukturna mrežna računarska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih (molerskih) radova za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2020 31544,37
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 1 - Uređaj za mrežnu pohranu podataka NAS (Network Attached Storage) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2020 10500,75
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka generatorskog agregata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.06.2020 104998,05
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka električnih potrepština i pribora za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 6903,00 6903,00 EUNOIA d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.07.2020 26910,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektronskih potrepština - set energetskih pretvarača za 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 6782,49
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka klimatizacijskih uređaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 4365,00 4365,00 Tehnoelektronik d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka industrijskog robota za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.09.2020 17739,16
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka laboratorijske opreme - upravljačka ploča za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20583,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka proizvoda za unutrašnje opremanje za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka usluga održavanja i popravka fotokopirnih uređaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka promotivnog materijala za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka razne opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Telekomunikacijske usluge (fiksne telefonije) za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka štampanih knjiga za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kabela za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka česmi, ventila i sličnih naprava za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge restorana i posluživanja hrane za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka šečera i srodnih proizvoda, kafe, čaja i srodnih proizvoda i bezalkoholnih pića za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge programskog paketa za finansijsku analizu i računovodstvo za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka toaletnih papira i salveta za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 7020,00 1655,44 Violeta d.o.o. Grude
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka obuće osim sportske za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka usluga za održavanje klima uređaja za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka dijelova i pribora fotokopirnih aparata za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za fotokopiranje - multifunkcionalni uređaj za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2020 6996,60
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka personalnih kompjutera - desktopi, laptopi i raspberry za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2020 30518,28
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga računovodstvene, revizoreske i porezne usluge za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 7020,00 1989,00 FIR d.o.o. Sarajevo za računovodtsvo, finansije i porezno savjetovanje
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge oglašavanja i marketinga za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2020 7020,00 642,87 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka nafte i destilata za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2020 1170,00 SELEX d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 6291,68 Unilab d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 282.681,91 75.825,68 15.555,31