Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34234
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mjeriteljskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2508,00 19.05.2017 2508,00 2508,00 Institut za mjeriteljstvo BIH, ID: 4201178930001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Lab.mat.reag.za hematološki analizator CELL DYN 1800 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.05.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal-vacutajneri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.05.2017 7132,32
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije te preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 07.06.2017 1049,72
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 MRSRI Plan nabavki 06.01.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka alata za mehaničare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 7009,65 7009,65 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Plan nabavki za 2017. Srednja grafička škola Plan nabavki 07.03.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja edukacija u okviru HACCP sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 600,00
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 329,00 329,00 Fortuna tours d.o.o., Mostar 4227096580001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Osiguranje radnika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 2640,00 2640,00 Sarajevo-osiguranje d.d., Sarajevo 4200326930184
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Fizička zaštita poslovnog objekta i recepcije Zavoda na godišnjem nivou za 2017 godinu (35 radnih dana) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 1965,60 19.05.2017 1909,44 1909,44 UNILAB AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DOO SARAJEVO, ID BR. 4200054160007
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Mat. za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 278,69 278,69 Violeta d.o.o., Grude 4281104300000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.05.2017 581,44 581,44 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 - paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.05.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., Sarajevo Centar, 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka fotokopir papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 251,55 251,55 Officeline d.o.o., Ilidža 4201936110002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 01.02.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 14.11.2016
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 14.10.2016
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.06.2017 2454,81 2454,81 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Podloge za kulture celija i restrikcione enzime+ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2016 14.02.2017 8041,41 14.03.2017 3966,30 3966,30 Mikro+polo d.o.o, Biosistemi d.o.o,
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature putem portala RECko za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 180,00 180,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC d.o.o., Sarajevo Centar, 4200545220001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Catering za potrebe projekta D-STIR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.05.2017 4800,00 4800,00 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Konkurentski postupak za nabavku sredstava za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2017 5458,39 5458,39 Defter d.o.o. Sarajevo
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu Plan nabavki 18.05.2017
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Alkoholi, fenoli i derivati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2016 06.03.2017 1805,90 16.03.2017 2583,95 2583,95 Mikro+Polo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.03.2017 376,01 376,01 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Muzej Sarajeva Catering usluge prilikom otvaranja izložbe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 2340,00 17.03.2017 2340,00 2340,00 UR Restoran "Zlatni lav" ID: 300548490004
JU Djeca Sarajeva Kotizacija za seminar - E-aukcija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.02.2017 209,43 209,43 Best Solutions d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ''Opravka i ispitivanje kočionih i frikcionih elemenata '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 04.05.2017 6768,45 23.05.2017 5510,70 '' Hen '' d.o.o Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi (Servis) - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 21,05 21,05 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 928,63 928,63 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJP ZOI 84 Pregled glavnog projekta i uporedba sa Projektnim zadatkom Ugovornog organa „PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA VERTIKALNOG TRANSPORTA SA SISTEMOM OSNJEŽAVANJA NA BJELAŠNICI“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 3159,00 3159,00 Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka; ID Broj: 4400918310005
Fond KS za izgradnju stanova Radovi prikljuèka stana na vodovodnu mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 3088,80 3088,80 HETIG d.d. Sarajevo, 4200424270001
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 3 Plan nabavki 05.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka promotivnog materijala za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 819,00 819,00 FORTUNA COMERC d.o.o.
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge noćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1163,25 1163,25 TERMES d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 7014,89 7014,89 Fis d.o.o. Vitez
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 62,00 62,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 7012,28 7012,28 INTEA BH d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja i održavanja kopir aparata Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 241,72 241,72 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka zimskih jakni i kišnih kabanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 2340,12 2340,12 Penny plus d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu NabavkA robe – analogni telefonski aparat (za Emira Ražanicu) a za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 76,05 76,05 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku električnih kipera za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 798,64 798,64 TOFI d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. '' Opravka hidrauličnih crijeva i holendera visokog pritiska'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 04.05.2017 6768,45 29.05.2017 6768,45 '' Hansa flex '' d.o.o Mostar
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka odjeće za voditelje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 7020,00 7020,00 MITEX preduzeće za unutarnju i spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge - servisiranje i testiranje opreme u sudnicama za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 4800,00 4800,00 RASA d.o.o. Sarajevo 4200397440005
JU Gerontološki centar Nabavka mikrofona sa dodatnom opremom za potrebe KJU "Gerontološki centar" sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 167,00 167,00 AMADEX d.o.o.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe – potrošnog materijala i higijenskih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 6202,17 6202,17 NIVEX d.o.o. Sarajevo 4200298620000
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge – izvođenje molerskih radova ( Anex suda i soba135,) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 574,39 574,39 HIDROMONTAŽA 4200601820009
Ukupno po stranici 38.979,85 95.668,20 83.389,05