617 Pretraga po nadležnom ministarstvu | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 51250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Šumarski fakultet usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa Plan nabavki konkurentski zahtjev 28.02.2018 26.04.2018 43274,00 29.05.2018 43274,70 PRAG D.O.O 42O1131620004
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 4 Plan nabavki 27.03.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 3 Plan nabavki 27.03.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 2 Plan nabavki 27.03.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Fiat LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 8476,94 8282,40 Interauto d.o.o., 4200204580000, Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 1 Plan nabavki 27.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 6879,60 6879,60 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 6879,60
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 100,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevne štampe mart2018ipress Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 31,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge godišnja pretplata na časopis " Pravo i finansije" za 2018.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 500,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge godišnja pretplata na časopis " Pravo i finansije" za 2018.godinu2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2018 500,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Poljoprivredni materijal, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 968,50 24.04.2018 968,50 968,50 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o.VISOKO ID:4218401220003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Kotizacija za seminar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018 330,00 04.05.2018 330,00 330,00 Centar modernih znanja iz Banja LUke ID:4404000790000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Zaštitna odjela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 182,00 24.04.2018 182,00 182,00 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o.VISOKO ID:4218401220003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Kotizacija za seminar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2018 50,00 26.04.2018 50,00 50,00 ˇBAHAAASˇ BOSNIA-HERZEGOVINIAN ARERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES iz Zenice ID:4201639920003
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK Plan nabavki
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga sistematskog pregleda za 10 radnika J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 1650,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO; ID: 4200298890007
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Kontinuirano pružanje računovodstvenih i finansijskih usluga za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 7020,00 ZOD „ELDA“ SARAJEVO; ID: 4300234630006
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Sukcesivna nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS Ugovaranje i realizacija 23.04.2018 6694,24 KEMIGRAFIKA-TRADE DOO SARAJEVO; ID: 4200107460008
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Servisno održavanje računarske opreme i mreže u J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 2106,00 VANTA d.o.o. Sarajevo; ID: 4200374230003
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo kontinuirano provođenje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Fed Ugovaranje i realizacija 23.04.2018 680,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO; ID: 4200329950003
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Kontinuirano održavanje čistoće radnih prostorija J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija 23.04.2018 5868,72 OKI UPRAVITELJ DOO SARAJEVO; ID 4200784300009
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka specifičnih proizvoda za čišćenje i održavanje higijene za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1826,42 Ecotime d.o.o. Sarajevo; ID: 4200881330001
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-štampanje afiša i plakata na citylight-u Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 444,60 444,60 CPU Printing company d.o.o. , Sarajevo, ID: 4201627830009
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- LED TV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 2774,92 2774,92 DOMOD d.o.o, ID broj: 4201952400002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-posluživanje koktela i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 400,00 400,00 ZLATNI LAV d.o.o. Sarajevo , ID broj: 4201622870002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Isporuka hrane za sekretare na sastanku za izradu Pravilnika o radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 42,50
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe godišnja pretplata na časopis Sudska praksa 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 1749,97
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanje hidrofleks postrojenja3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2017 87,98
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanje hidrofleks postrojenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2018 87,98
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata JUKCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 11695,32
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7020,00 7020,00 Advokat Adina Buzurović, Sarajevo, ID 4301195920006
Fond Memorijala Izvođenje radova na čišćenju i brušenju zaprljenih nišana na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 13.04.2018 4660,00 26.04.2018 4660,00 4660,00 OD ŠELE
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga ispitivanja i atestiranja protivpožarne zaštite i servisiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 6994,26 6994,26 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta rekonstrukcije izlaza i ulaza u tunelsku cijev na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 17.04.2018 6552,00 26.05.2018 6552,00 6552,00 Ipsa Institut d.o.o.
Fond Memorijala Redizajn i reprint afiše "Tunel spasa" za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 13.04.2018 3159,00 26.04.2018 2900,00 3159,00 GRAFI-EURO D.O.O.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga isporuke, demontaže i montaže sistema tehničke zaštite za Službu socijalne zaštite općine Stari Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 2923,24 2923,24 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka cilindara sa ključem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 87,50 87,50 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO, IDBR 4200162210002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - pregradnog zida sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 6901,75 6901,75 INTERMING d.o.o. Sarajevo ID 4201112590005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka dozatora za sapun i raznog sitnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 133,35 133,35 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO, IDBR 4200162210002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - kancelarijska vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 3106,35 3106,35 INTERMING d.o.o. Sarajevo ID 4201112590005
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-dodatni kablovi za konferencijski sistem i njihovo spajanje u sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 936,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge kompletnog pranja službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2018 10,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka proizvoda za čišćenje JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7012,98 7012,98 TODC Sarajevo d.d. ID 4200115050005
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za mart 2018 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 1661,40
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka poštanskih usluga za mart 2018 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 6061,10
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 94,30 94,30 TD Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 12-2 (dva) seta pneumatskih udlaga za imobilizaciju - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.01.2018 1427,40 INEL-BH d.o.o ID : 4218528560008
Ukupno po stranici 89.549,35 139.439,77 68.956,75