Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37750
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Upravljački ormar hidroflex postrojenja Kobilja Glava ( sa isporukom i povezivanjem i puštanjem u rad ) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2016 16.01.2017 20475,00 06.02.2017 20475,00 20475,00 '' Mibo komunikacije'' d.o..o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standardne metode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2016 11.01.2017 20909,89 01.02.2017 20909,88 10503,44 '' Mikro+Polo'' d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najna računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 02.03.2017 7020,00 MMCC d.o.o Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge ugovorenog prijevoza Sarajevo-Srebrenica-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017 17657,64
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela ugovora za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 3510,00 "KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2017 3000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 17.03.2017 6961,50 6961,50 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka EKG aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 4492,80 4492,80 Bosna-Vet doo Zenica ID br.4218160510005
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA KANCELARIJSKOG I ŠKOLSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 24.02.2017 7020,00 DEFTER D.O.O
JU Veterinarski fakultet UNSA nabaka mjesecne karte za uposlenika Zenica-Sarajevo-Zenica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 2424,00 2424,00 centrotrans-eurolines d.d. Sarajevo, ID br.420015322000
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka Molekularni dijagnostikumi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 6803,55 6803,55 BOSNA -VET d.o.o Zenica ID br.4218160510005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2016 29.12.2016 4503,33 04.01.2017 4503,33 4503,00 '' Neuron Commerce'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. '' Servis vozila Mercedes '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2016 06.01.2017 2674,69 13.01.2017 2674,69 2451,97 '' STAR line '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada Izvještaja za podcentar '' Centar '' u excel/csv format za 2015.god. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2016 19.01.2017 6552,00 31.01.2017 6552,00 6552,00 '' Mibo komunikacije '' d.o.o
JU Srednjoškolski centar Hadžići plan_jn_ Plan nabavki 24.01.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja video i vatrodojavnog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 7020,00 unilab d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 1521,00 c-servis d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru Gume za rovokopače i građevinske mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2016 12.12.2016 19869,58 30.12.2016 20693,86 11700,00 '' Unitrade '' d.o.o Ljubuški
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 30.12.2016 146453,58 30.01.2017 146453,58 0,00 '' Mibo komunikacije'' d.o.o
JU Veterinarski fakultet UNSA kalibracija laboratorijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 3961,27 3961,27 LOTRIČ KONTROL d.o.o Mostar ID br.4227744330008
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laboratorijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 2053,35 2053,35 EUROLAB d.o.o Bijeljina ID br.4400375860000
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Termoblok i analiticka vaga (za laboratorije) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 4828,59 4828,59 APICAL d.o.o Sarajevo ID br.4202024380009
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Vorteks i birete(laboratorijski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1977,30 1977,30 BOSNA VET zenica ID br.4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 4595,00 4595,00 Zvuk i slika d.o.o Sarajevo ID br.4201723800005
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga održavanj i servisiranja protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 1708,20 1708,20 GRANULO RE d.o.o Sarajevo ID br.4200004570000
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga servisiranja lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 840,00 840,00 A&D SERVIS d.o.o Sarajevo ID br. 4202049580009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odrzavanje digitalne telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 3369,60 3369,60 Intels d.o. Sarajevo,ID br:4200583310006
JU Veterinarski fakultet UNSA "Revizija projekta adaptacije laboratorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 2925,00 2925,00 Recont d.o.o Zenica ID br.4218012160003
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2017 21418,14 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 (proljetne i jesenje faze) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Izrada glavnog projekta semaforizaciie Raskrsnice Ulica Ložionička-Paromlinska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji'' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 11.01.2017 17077,91 20.01.2017 17077,90 3443,31 '' Inter Com'' d.o.o Zenica
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade vizit karti i usluge uramljivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 169,65 169,65 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga osiguranja imovine za kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 3057,00 3057,00 Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 4567,68 4567,68 "FEF" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 23.12.2016 4200,00 09.01.2017 4914,00 0,00 '' Svjetlost BH print'' d.o.o
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 3650,00 3650,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 1684,80 1684,80 Sanitacije d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača zs kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 7020,00 3580,34 "Violeta" d.o.o. Tomislavgrad
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki za 2017 godinu - J.U.MES Međunarodni teatarski festival - Scena MESS Plan nabavki 17.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - punjač za mobitel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 40,00 40,00 fonTELe.ba, Sarajevo Centar, 4302085870000
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - DVD digitalno izdanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 20,00 20,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dosatno doštampavanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Srajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 17.04.2017 3164,85 3164,85 AMOS-GRAF d.o.o. Sarajevo ID 4200120130009
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluge građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1755,00 1755,00 I.D.E.A d.o.o. - Sarajevo ID 4200348740001
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 12.04.2017 780,97 780,97 Tapetar d.d. Sarajevo ID 4200682130001
Ukupno po stranici 263.373,62 364.653,49 129.079,17