Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 5 Kanile 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Flasteri - Svileni 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 1 - Flasteri 07.12.2017
JU OŠ "Malta" Nabavka ormarića i polica za produzeni boravak 07.12.2017
JU OŠ "Malta" Nabavljanje ormarića i polica za produzeni boravak 07.12.2017
JU OŠ "Malta" Ugradnja terminala za kontrolu radnog vremena uposlenika 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 4 Šprice 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 3 Igle 07.12.2017
JU OŠ "Malta" Školski namještaji 07.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići izrada lokalne računarske mreže u kabinetu CNC tehnologija 07.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za elektroinstalaciju u radionici praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje 07.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Troškovi reprezentacije 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 2 Gaza 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 4 - televizijski i radijski prijemnici 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje javne nabavke za LOT 2 - faks aparat za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 07.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke računarske opreme 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 3 - printeri 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT-2 /laptopi/ 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka računara i rač.opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 07.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu alarmne centrale sa pripadajućim modulima 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku računara i rač opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS - LOT 1 /personalni računari/ 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara PC - LOT 1 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže alarmne centrale sa pripadajućim modulima 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku klima uređaja 07.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge konsultacija i izrade projekta i nadzora za elektroinstalaciju u radionici praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 06.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu-krojači 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Sredstva za higijenu 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Higijenski proizvodi 06.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Izrada primarne atmosferske i fekalne kanalizacije S. Zajko i ul. Kurta Schorka '' 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Školska oprema 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA 06.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge štampanja 06.12.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I PERSONALNIH RAČUNARA 06.12.2017
JU Treća gimnazija Nastavne potrepštine 06.12.2017
JU Treća gimnazija Osiguranje od nezgode 06.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj – 1 komad 06.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije u čvrstom obliku – podloge i N-acetyl-L-cistein 06.12.2017
JU Treća gimnazija Sredstva za generalno čišćenje škole 06.12.2017
JU Treća gimnazija Mehaničko čišćenje dimnjaka i kotlova 06.12.2017
JU Treća gimnazija Demontaža i ugradnja PVC prozora u kabinetu 06.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Oprema za nastavu 06.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Kancelarijski namještaj 05.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci vakcina protiv meningokoknog meningitisa 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fizičke zaštite uposlenika 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Projektna dokumentacija 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bolcne 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS 05.12.2017