Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA - DIZEL GORIVA EURO – DSL EN 590 06.07.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU TERENSKOG VOZILA SA ZATVORENIM TOVARNIM SANDUKOM 02.07.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci ljetnih uniformi i HTZ opreme 22.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /osobni računari PC/ 18.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na području Spomenika prirode "Skakavac" 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 /skeneri za računare/ 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top/ 18.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji sportsko rekreativnih sprava za ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" 08.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila s produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" 06.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ekološkog električnog vozila u svrhu unapređenja turističke ponude zaštićenih područja 25.05.2015
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 21.05.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mašine za čiščenje) 18.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci motornih trimera, motornih pila i ostale opreme 13.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara 05.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i montaži drvenog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 05.05.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA TEHNICKOG PREGLEDA VOZILA 24.04.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA OSIGURANJA VOZILA VOZACA I PUTNIKA 24.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci,isporuci i ugradnji sprava za dječije igralište ZP Bijambare i ZP Trebević 23.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - nabavka mrežnog snimača 13.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - izvođenje radova 08.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - nafta 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - radovi Bijambare 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - štampa 07.04.2015
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo 01.04.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo 16.10.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-14/14 29.09.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA 10.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-4-13/14 09.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 294-7-1-4-12/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-3-4-11/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-9/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-10/14 25.04.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM 17.04.2014
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS 27.08.2013
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo 27.08.2013
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK 04.04.2012
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 21.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA 02.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA 04.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA 23.09.2011