Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BUNJO" doo . LOT 5 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 1 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTOHIT" doo LOT 4 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 SOR AUTOSERVIS "DEAS" 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih znački 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru SOR AUTOPRAONICA "BLIST" - LOT 2 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "UNILAB" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku ormara 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTODELTA" doo LOT 1 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SWORD SECURITY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku licence za antivirusni softver 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "SPRŽO COMPANY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "GRANULO-RE" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku konferencijskih stolica sa rukonaslonom i tablom za pisanje 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "SPRŽO COMPANY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "EKODIMNJAČAR" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na opremanju bifea 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za radove pregleda, kontrole i mjerenja ispravnosti elektro instalacija i gromobrana u objektima Kantona Sarajevo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "TRIAB" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera putem otvorenog postupka 08.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora 03.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika 03.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 02.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluga kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila i motocikla 1 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka računarske opreme 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku metalnih kasa za pečate 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i auto-kozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe MUP-a KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, mesa i mesnih prerađevina 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge planinarske i alpinističke obuke policijskih službenika 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 1 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dijelova uniforme 24.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 17.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 17.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH 16.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 15.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka javne nabavke 12.02.2016