Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma 06.11.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma 06.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "TQM" doo Lukavac 05.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "SANITACIJA" doo Sarajevo 04.11.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka rukavica za barutni test 04.11.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku materijala za Odjeljenje krim.teh. forenz. lab. 04.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "NEIMARI" doo Sarajevo 03.11.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala, tonera i ostalih potrepština 02.11.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za potrebe KUCZ 02.11.2015
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA 2019-u prilogu 29.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku putničkog kombi vozila 29.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Nabavka usluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija 27.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom 27.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "DINALSA" doo Sarajevo 21.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača "R & S" doo Sarajevo 21.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o poništenju postupka javne nabnavke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka 20.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dva vatrogasna vozila 20.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala, tonera i ostalih potrepština 20.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke, isporuke i instalacije radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe KUCZ 19.10.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci usluge izrade glavnog projekta prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz Edukativno-informativnog centra i pratećih objekata u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" 16.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva - nabavka municije 14.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka - nabavka pet službenih motornih vozila 14.10.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 2 13.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača 13.10.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 3 13.10.2015
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac za praćenje realizacije ugovora okvirnog sporazuma 13.10.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Konkurentskom postupku za nabavku računara - LOT1 09.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluga popravke mašina za izradu fotografija 09.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka putničkog motornog vozila 09.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - nabavka i zoblasti odbrane i sigurnosti, policijske opreme - vatrenog naoružanja 09.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemijskih sredstava 09.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Izmjene konkurentskog zahtjeva za nabavku i isporuku putničkog kombi vozila 08.10.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci usluga izrade figura neandertalskog čovjeka u Gornjoj bijambarskoj pećini - ZP "Bijambare" 08.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku uniformi za pripadnike civilne zaštite 08.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ 07.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I ISPORUKU PUTNIČKOG KOMBI VOZILA 07.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera 06.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata 06.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i izradu policijskih činova itd. 06.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku telefonskih aparata itd. 06.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA 06.10.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA 17.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 /ravni ekrani/ "KAMER COMMERCE" doo 14.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /oprema za obradu podataka-server/ "IMTEC" doo 14.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /personalni računari/ "KAMER COMMERCE" 14.09.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Obavijest o izboru najboljeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera za operativne sisteme i uredskog alata za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 11.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje postupka za tekuće održavanje vozila LOT 2 11.09.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA II 07.09.2015
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po LOT-ovima za nabavku besplatnih udžbenika 04.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "GALBOLS" 01.09.2015