617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 79
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge prijevoza učenika za Školu skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 4387,50 4387,50
JU OŠ Stari Ilijaš Računovodstvene i revizorske usluge - ovjera završnog računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 100,00 100,00 OD GLOBAL KONTO SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - sredstava za čišćenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 3000,00 ECOTIME D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge mobilne telefonije - mobitela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 500,00 81,01 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge interneta - direktni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 1600,00 243,20 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge fiksne telefonije - direktni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2021 2100,00 255,85 BH TELECOM DD SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Finansijske usluge Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 90,00 90,00
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Prirodni gas Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 39000,00 6656,68 KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Odvoz smeća - usliuge u vezi s otpadcima i otpadom prečišćena voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 2500,00 411,84 KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE "RAD" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Poštansk ei kurirske usluge Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 1000,00 276,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88 Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Dobavljena i prečišćena voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 1300,00 36,32 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOSTAN" ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Ugovori izuzeti od primjene ZJN - Električna energija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2021 21000,00 1354,40 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka papira, papirnih potrebština i ostalih artikala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 1500,00 967,24 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo Terezaija 58/II
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge održavanja i servisiranja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2021 200,00 200,00 "MEDIA CONTROL" ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge goriva i prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 1200,00 80,00 BP MEROL D.O.O. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka - obrazovna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2021 75,00 75,00 TR CVJEĆARA LOTUS ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki JU OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš za 2021. godinu Plan nabavki 24.02.2021
JU OŠ Stari Ilijaš Redovan sistematski pregled radnika - Usluge u području zdravstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 2714,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Toneri za laserske štampače/faksimil uređaje, fotokopirne mašine - aparate (toneri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 803,00 "IMTEC" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravke i održavanja gasnih aparata - protiv-požarnih aparata i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 936,00 VATROTEH INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO - Vogošća Igmanska bb.
JU OŠ Stari Ilijaš Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 500,00 117,75 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugostiteljske usluge - usluge hrane reprezentacija za Dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 300,00 300,00 UR Pizzerija Bistro "AZZURO" Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Papirne potrebštine, kopir papir i ostali artikli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1400,00 406,58 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo Terezaija 58/II
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge - postavka Smart table i obuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 269,10 269,10 IMTEC DOO SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Računovodstvene usluge - ovjera završnog računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 100,00 100,00 OD "GLOBAL KONTO" Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge ocjene težine bolesti radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 100,00 100,00 JU ZAVOD ZA ZDRASTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Energenti - nabavka peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 6991,04 "HODŽEKS" D.O.O. Ilijaš,
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka literature za stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 120,00 Udruženje nastavnika F BiH, ulica Alipašina 4/I
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - kancelarijski materijaln Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1998,75 521,00 TR "NIDIJA" Ilijaš, ulica 126. Ilijaške brigade 68
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge interneta u područnim školama Misoča i Malešići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 350,00 48,75 TELEMACH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216t
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge preventivne dezinfekcije , dezinskecije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1123,20 269,10 SANACIJA 3D Sarajevo, Nadežde Petrović 18 DO
JU OŠ Stari Ilijaš Prevoz učenika osnovnih škola sa područja Općine Ilijaš "Škola plivanja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 4330,00 3250,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš sredsva - proizvodi za čišćenje i održavanje prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 3500,00 953,25 ECOTIME D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Sredstva za dezinfekciju prostora i ličnu dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 490,06 490,06 ALDY-COMPANYD.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "stari Ilijaš" za 2020. godinu Plan nabavki 19.03.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge pripremanja hrane, podjele obroka i užina učenicima u produženom boravkuo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2020 4,99 29.01.2020 16000,00 2074,41 "NERRO" D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge nabavke, podjele hrane, obroka i užinana učenicima u produženom boravku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2019 18000,00 16147,50 "NERRO" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravka i održavanja opreme detekcija gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 1104,48 1104,48 "PROTEAM" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Limarski radovi na opšivanju strehe i zamjena oluka objekta područne škole u Bioči Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2341,11 2341,11 Proizvodno-uslužni obrt "DE-LIM" Zenica
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka: obrasci i papir, papirne potrebštine i ostali artikli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 2900,00 2805,00 TR KNJIŽARA "NIDIJA" Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - tonera za laserske štampače, faksimil uređaje, fotokopirne mašine (toneri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1000,00 636,64 "IMTEC" D.O.O SARAJEVO ulica Bosanski put bb.
JU OŠ Stari Ilijaš Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 702,00 702,00
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga popravke i održavanja kotlova -ugradnja automatike za školsku kotlovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 1230,50 1230,50 ELKOMONT D.O.O. Društvo za gasne i uljne gorionike, projektovanje, ugradnju i održavanje termoenergetske opreme Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavkla roba - energenti /pelet -ogrijevni materijal/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7000,00 7000,00 "HODŽEKS" D.O.O. Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba i izvođenje radova na vanjskom uređenju objekta PŠ Bioča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2018 7000,00 7000,00 TEHNO-PROMET DOO Zenica
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga sistematskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 3380,00 3172,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge nabavke, podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.08.2018 4,27 31.08.2018 20000,00 15826,50 "NERRO" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 3000,00 "ALDY-COMPANY" D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Servisiranje i opravka opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1200,00 2456,82 "ĐOZO-COMERC" D.O.O. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3500,00 286,18 "ECOTIME" do,o, Sarajevo
Ukupno po stranici 9,26 193935,74 84823,77