617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 228
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za održavanje i popravke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 1718,20 1718,20 " LIŠČEVICA-PROMET" D.O.O ILIJAŠ 4200571140008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Distribucija prirodnog gasa 11/12/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 336,50 336,50 SARAJEVOGAS D.O.O
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 1239,31 1239,31 "Elektrodistribucija" Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 112,02 112,02 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada za 11/12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 304,20 304,20 KJKP " RAD" D.O.O SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje XI;XII Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 17084,30 17084,30 KJKP " TOPLANE SARAJEVO" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održav. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 1718,20
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Račun. oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 4467,06 4467,06 INTERCOMP D.O.O 42181700820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompj. opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2020 4467,06
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na vodovodnoj mreži sa ugr. hidranta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 6288,51 6288,51 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za prilkjučak na vodovodnu mrežu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 6288,51
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava za protupožarnu zaštitu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2020 802,80
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na uređenju podrumskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 27.11.2020 4999,82 4999,82 " HAKE " D.O.O. ILIJAŠ 4200834250008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za radionice praktične nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1693,57 1693,57 "MESSER TEHNO" D.O.O SARAJEVO 4200350720000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka oprema za radionice praktične nastave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2020 1693,57
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o četvrtoj izmjeni Plana nabavki Plan nabavki 24.12.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za praktičnu nastavu mašinske struke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 1461,98 1462,01 " LIŠČEVICA-PROMET" D.O.O ILIJAŠ 4200571140008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kompjuterski materijali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 634,14 634,14 " INTERCOMP" VISOKO 42181700820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na uređenju podrumskih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020 4999,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za praltičnu nastavu kozmetičara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.11.2020 10000,74 10000,00 FRIZER LAND D.O.O VITEZ 423606194000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge popravka brusilice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 117,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za praksu zavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 298,63 298,63 Messer tehnoplin d.o.o Sarajevo ID: 4200350720000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Mašina za čišćenje podnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 6840,00 6840,00 KAMER COMMERCE D.O.O ID 4200086440001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal i pomagala za prakt.nastavu kozmetičara i frizera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 1561,69 1561,69 FRIZER LAND D.O.O VITEZ 423606194000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala, pomagala za prakt.nastavu kozmetičara i frizera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020 1561,69
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Disribucija prirodnog gasa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 83,96 83,96 " SARAJEVOGAS" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 622,00 622,00 " ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 152,10 152,10 KJKP " RAD" D.O.O SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 49,91 49,91 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 4344,34 4344,34 KJKP " TOPLANE SARAJEVO" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 20571,03 19822,25 " HAKE " D.O.O. ILIJAŠ 4200834250008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za praktičnu nastavu kozmetičara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mašine-aparata za čišćenje podnih povšina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 6840,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala,potrebština za praktičnu nastavu maš. struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2020 1461,98
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2020.g. Plan nabavki 30.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika za 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 2100,00 2100,00 " ADRIATIK OSIGURANJE " D.D. SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole za 2020/2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2020 2100,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i pribora za dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.08.2020 523,22
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i popravki lifta i Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.09.2020 994,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge štampanja i uvezivanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.10.2020 194,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompjuterskog materijala i potrebština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 372,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge oglašavanja II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2020 672,75
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 4224,00 4048,00 JUKS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO, 4200098290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog i sanitarnog pregleda zaposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2020 4048,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka vrata za podrumsku prostoriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 580,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih knjiga i obrazaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2020 857,03
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o drugoj izmjeni Plana nabavki za 2020 Plan nabavki 26.08.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Prva izmjena Plana nabavki za 2020 Plan nabavki 26.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge nagrađivanja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 217,50
Ukupno po stranici 40510,53 91188,01 90262,52